fbpx
  • Szakdolgozat kötés: Pécs, Ifjúság útja 11: 70/233-0848 Hétvégén és ünnepnap is!MentésMentésMentésMentés
  • 200 pontossagi garancia fejlec szakdolgozat keszites szakdoga thesis kotes bindingMentésMentésMentésMentésMentés
  • Doktori értekezés, diplomakötés: Pécs, Ifjúság útja 11: 70/233-0848 Hétvégén és ünnepnap is!MentésMentésMentésMentés
  • Szakdolgozat kotes diplomakotes Pecs Ifjusag Utja PTEMentésMentésMentésMentés
  • Szakdolgozat kotes diplomakotes1MentésMentésMentésMentés
  • Szolnok: 70/647-9424 Szakdolgozat kötés: hétvégén,ünnepnap is!MentésMentésMentésMentés
  • Szakdoga.hu
  • Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

A megrendelő elektronikus úton leadott megrendelése, ami egyébként az alábbi feltételek elfogadását is jelenti, szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződés jön létre a megrendelő és a Katonáné Szabó Éva e. v. (SZOLGÁLTATÓ), mint a Szakdoga.hu üzemeltetője között. A Szakdoga.hu oldal használatával, a Szakdoga.hu Iroda bármely eMail címére ( *@szakdoga.hu ) történő eMail írásával elfogadja az Általános Szolgáltatási Feltételeket különös tekintetel annak 18) pontjára.

1) A SZOLGÁLTATÓ a megrendelés alapján elkészített munkát elsődlegesen a megrendelőnek személyesen köteles átadni, a megrendelő pedig törekedni köteles arra, hogy a munkát személyesen vegye át. Amennyiben a megrendelő házhoz szállítást kért, a SZOLGÁLTATÓ a munkát a megrendelő által megadott címre köteles szállítani.

2) A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a megrendelő a kész munkát a megadott címen személyesen átvenni nem tudja, úgy a szállító SZOLGÁLTATÓ a kész munkát a megrendelő által meghatározott címen bármely, jogszerűen ott tartózkodó, illetve az adott címen található jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet képviseletében eljáró, továbbá az adott szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló személynek jogosult átadni és az átvételről igazolást kérni.

3) Az átvételt követően a megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles megvizsgálni az átadott munka minőségét és mennyiségét, az átvételt igazoló szállítólevelet pedig az esetleges minőségi kifogás és szavatossági igény megjelölésével legkésőbb az átvételt követő 2 munkanapon belül a SZOLGÁLTATÓNAK visszaküldeni.

4) A 3) pontban előírt határidő jogvesztő, leteltét követően az átadott kész munkával kapcsolatos minőségi kifogás előterjesztésére nincs lehetőség. Ha a megrendelő a 3. pontban előírt határidő alatt nem küldi vissza az átvételt igazoló szállítólevelet, illetve minőségi kifogással nem élt, azt úgy kell tekinteni, hogy a szolgáltatást elfogadta.

5) Fuvarozó közbeiktatásával történő szállítás esetén, ha a munkát a megrendelő személyesen veszi át, a megrendelő köteles – a szállító SZOLGÁLTATÓ érdekében – a küldemény hiányosságaival, sérüléseivel vagy a késedelmes szállítással kapcsolatban a fuvarozóval szembeni igények érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, és erről a SZOLGÁLTATÓT haladéktalanul értesíteni.

6) Az 5) pontban előírt intézkedések elmulasztása esetén a megrendelő nem követelheti a szállítótól azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg maga felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.

7) Az 5)-6) pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a munkát a megrendelő helyett átvevő, a 2) pontban meghatározott más személyre is, ha az a megrendelőtől a fuvarozóval szembeni igények érvényesítésére is kiterjedő hatályú meghatalmazást kapott.

8) A fizetéselmulasztása esetén az eredeti példány(oka)ta Ptk.397.§-ának (2) bekezdése értelmében, mint zálogtárgy(ak)at a számla kiegyenlítésének biztosítására a SZOLGÁLTATÓ jogosult magánál tartani.

9) Amennyiben a megrendelt munka átadása a megrendelő szerződésszegése miatt marad el, a SZOLGÁLTATÓ az eredeti példány(oka)t és az elkészített munkát a teljesítés megállapodás szerinti időpontját követő 15. napon a megrendelő minden előzetes értesítése nélkül megsemmisítheti. Az elkészített munka őrzésére egyebekben a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó rendelkezései irányadók.

10) Az 1)-8) pontban foglalt feltételek nem érintik a fogyasztót a fogyasztói szerződésre tekintettel a Ptk. kógens rendelkezései alapján megillető jogokat. (A fenti rendelkezések nem korlátozzák a Ptk. alapján meghatározott, fogyasztókat megillető jogokat.)

11) Hozott anyagra nem dolgozunk.

12) A munka megkezdése előtt előleget kérhetünk (előlegszámla ellenében).

13) Árainkat előrejelzés nélkül módosíthatjuk, kivétel a már megrendelt termékek esetében.

14) Munkát indoklás nélkül is visszautasíthatunk.

15) Túlóradíjat, valamint időigényes munkáért operátori díjat számíthatunk fel.

16) A leadott eredetikért felelősséget nem vállalunk, nem őrizzük meg és nincs módunkban visszaküldeni.

17) Az adathordozókat mindenki saját felelősségére használhatja (CD, pendrive ...stb) meghibásodásáért, adatvesztésért felelősséget nem vállalunk.

18) A Szakdoga bármely eMail címeire ( *@szakdoga.hu ) kizárólag szakdolgozati kutatással, szerkesztéssel, készítéssel, időpont egyeztetéssel kapcsolatos leveleket várunk. Ettől eltérő tartalmú eMail(ek) adminisztrációs díja 28.000 Ft /darab eMail, melyet a kiértesítéstől számított 24 órán belül fizethet be, azután átadjuk a jogi osztálynak a kéretlen levelet és a továbbiak intézését.


2009. január 1.